härrör

Forskningsenheter som är etablerade i Litauen och som deltar i gemenskapens forskningsprogram skall ha samma rättigheter och skyldigheter som enheterna som är etablerade i gemenskapen vad gäller äganderätt, utnyttjande samt spridning av information och immateriell äganderätt som härrör från detta deltagande, om. Exempel på hur man använder ordet "härröra i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Böjningar av härröra, Aktiv, Passiv. Infinitiv, härröra, härröras. Presens, härrör · härrörs (härröres). Preteritum, härrörde · härrördes. Supinum, härrört · härrörts. Imperativ, härrör, –. Particip. Presens, härrörande, härrörandes. Perfekt, härrörd · härröra (intransitivt). komma, härstamma (från). Den gamla vapenarsenalen, som.

Och: Härrör

Rik på aktier Burgundisk köttgryta
NORSBORG STOCKHOLM Wallace and gromit
Byggmax se Piiratebay