attila the hun

Attila the Hun - godless barbarian and near-mythical warrior king - has become a byword for mindless ferocity. His brutal attacks smashed through the frontiers of the Roman empire in a savage wave of death and destruction. His reign of terror shattered an imperial world that had been securely unified by the conquests of. Attila (Gerard Butler) är hunnernas kung, en visionär som tror på och försöker ena sitt splittrade folk. Hunnerna har nått framgång genom att plundra och utpressa de omkringliggande länderna, men Attila drivs av en vision om ett enat hunnerrike och en ny världsordning. I den romerske generalen F. Mór Thans målning "Attilas gästabud", efter ett fragment av Priscos historia (Priscos ses till höger, klädd i vitt med sin historia i handen): "När kvällen föll tändes facklor, och två barbarer kom framför Attila och sjöng sånger de hade komponerat, lovsjöng hans segrar och stora dåd i krig. De festande skådade sångarna och en.

Attila the hun Video

People Who Changed The World - Attila the Hun