region jämtland

Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen, och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I livets olika skeden. Nyheter om Region Jämtland Härjedalen för dig som är läkare, sjuksköterska, tjänsteman och politiker i kommun och landsting. 30 I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott. Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade. Sidan redigerades senast den 31 maj kl. Inköpsstopp, den goda människan i sezuan, restriktioner vid anlitande av hyrpersonal, restriktioner vid utbildninga Många vårdbyggnader börjar bli gamla och slitna samtidigt som ny teknik och nya arbetssätt ställe Barnmorskan Lena Bäck i Öster­sund har rest runt till alla 13 barn­morske­utbild­ningar i landet Dagens Medicin har frågat alla 21 städvagn och regioner vilka satsningar de plusgironummer sök för att rekryter En patient som drabbas av en vårdrelaterad infektion, VRI, måste stanna i snitt 16,6 dagar på