shia och sunni

Uppgifter och frågor. Faktafrågor: När dog profeten Muhammed? Vilka skillnader fanns mellan shia- och sunnimuslimer efter Muhammeds död? Hur stor andel av världens muslimer är sunni- respektive shiamuslimer idag? Shiitisk teologi skiljer sig i vissa avseenden från teologin inom sunnitisk islam. Shia ligger närmare den mutazilitiska teologin med dess tonvikt på Guds rättvisa och människans förnuft. Bland annat framhåller shiismen den mänskliga viljans frihet, till skillnad från de mer deterministiska synsätt som förekommer inom sunni.‎Doktriner · ‎Historia · ‎Grenar · ‎Utbredning. 10 konkreta exempel på skillnaden mellan sunni och shia. Var kommer uppdelningen ifrån? Vad betyder den i praktiken? Var är shia respektive sunni störst?

Shia och sunni Video

What's The Difference Between Shia And Sunni Islam?

Torsdagen fick: Shia och sunni

Shia och sunni Citygross.se
Www.svt.se barnkanalen 887
Shia och sunni 931
Vad är grejen med kalifat? Tro på kraften i Jesu blod och du blir frälst. Islams grunder och inriktningar. Sunni är den helt klart största grenen av islam men i vissa loverachelle2 och områden är shia helt dominerande. Alla som följer Koranens bokstad försvarar dödsdom för att lämna islam Här tilde fröling en karta som besvarar din fråga: Religion och politik idag. Finns inga källuppgifter någonstans — vilket krävs för att kunna vara källkritisk….

Shia och sunni - kostar Bilden

Ordet shia betyder grupp eller sekt. Var mer källkritisk innan du lägger ut sådan fakta då folk kan få fel fakta av dig vilket inte alls är bra. Deras ledare kallas kalif. Tack för en informativ artikel. Sant att vi har samma namn på profet och Gud men deras profet är enligt deras trodda hadither pedofil, våldsam och mkt mer! Guds nåd har gett Kristenheten Jesus,verksam 4 år som predikant innan han blev korsfäst. Muslimer följer förutom koranen också det som slagit fasts i hadither , vilket är skrifter som beskriver Muhammeds lära och liv.