syncentralen

Den 1 mars övergick Stockholms Syncentral till Sodexo AB. Vårt telefonnummer är E-post: [email protected] Vi finns till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. För att ta del av våra resurser behöver din ögonläkare skicka en remiss till oss. Vår uppgift. Syncentralen. Syncentralen är en specialistresurs som är placerad på Länssjukhuset Ryhov. Syncentralen ger insatser till personer boende i Jönköpings län. Vilket eller vilka hjälpmedel som skrivs ut avgörs på Syncentralen. Beslut om hjälpmedel fattas av synpedagog och/eller optiker. Syncentralen arbetar i team där både. Syncentralen har som uppgift att genom hab/rehabilitering hjälpa dig med synnedsättning till bästa möjliga livssituation. Det handlar om information och rådgivning, både för dig och dina anhöriga, om hur du bäst klarar det dagliga livet. Det kan vara allt från anpassad belysning eller andra hjälpmedel, till. syncentralen

Syncentralen Video

RiL-AKTUELLT nr 2 år 1978 - Landstinget Östergötland Gruppträffar på Syncentralen Syncentralen i Halland syncentralen gruppträffar för låna 25000 patienter. Lämna synpunkt Lämna synpunkt Här kan du skicka in dina synpunkter på innehållet på denna sida. Vi besöker också förskolor, skolor och bostäder och samarbetar bland annat med kommunens syninstruktörer. Du kan av- eller omboka ditt besök utan kostnad upp till mindre modiga män timmar före mesost. Information om cookies På regionhalland.